Deklaracja Dostepnosci

Zespól Szkól Handlowo-Ekonomicznych im. Mikolaja Kopernika w Bialymstoku zobowiazuje sie zapewnic dostepnosc swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oswiadczenie w sprawie dostepnosci ma zastosowanie do Strona Zespolu Szkól Handlowo-Ekonomicznych im. Mikolaja Kopernika w Bialymstoku.

Status pod wzgledem zgodnosci z ustawa

Strona internetowa jest czesciowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodnosci lub wylaczen wymienionych ponizej.

-niektóre linki w starszych artykulach moga otwierac sie w nowym oknie oraz stanowic link do drugiej czesci dluzszych artykulów,
-czesc z dawniej opublikowanych zdjec nie posiada opisu alternatywnego, nie sa one jednak wykorzystywane do realizacji biezacych zadan,
-staramy sie tekst publikowac bezposrednio na stronie a pliki w formatach dokumentów ograniczone sa do minimum,
-strona udostepnia filmy opublikowane w serwisach zewnetrznych nie posiadajace audiodeskrypcji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostepnosci

Deklaracje sporzadzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostepnoscia strony internetowej prosimy o kontakt.

Do wskazanej wyzej osoby mozna skladac wnioski o udostepnienie informacji niedostepnej oraz skladac zadania zapewnienia dostepnosci.

Procedura dotyczaca dostepnosci cyfrowej

Kazdy ma prawo do wystapienia z zadaniem zapewnienia dostepnosci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegos ich elementu. Mozna takze zazadac udostepnienia informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostepu, na przyklad przez odczytanie niedostepnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartosci filmu bez audiodeskrypcji itp. Zadanie powinno zawierac dane osoby zglaszajacej zadanie, wskazanie, o która strone internetowa lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jezeli osoba zadajaca zglasza potrzebe otrzymania informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostepu, powinna takze okreslic dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizowac zadanie niezwlocznie, nie pózniej niz w ciagu 7 dni od dnia wystapienia z zadaniem. Jezeli dotrzymanie tego terminu nie jest mozliwe, podmiot publiczny niezwlocznie informuje o tym wnoszacego zadanie, kiedy realizacja zadania bedzie mozliwa, przy czym termin ten nie moze byc dluzszy niz 2 miesiace od dnia wystapienia z zadaniem. Jezeli zapewnienie dostepnosci cyfrowej nie jest mozliwe, podmiot publiczny moze zaproponowac alternatywny sposób dostepu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostepnosci lub alternatywnego sposobu dostepu do informacji, wnoszacy zadanie mozne zlozyc skarge w sprawie zapewniana dostepnosci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyzej procedury mozna takze zlozyc wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostepnosc architektoniczna

Do budynku prowadza 2 wejscia od ul. Bema. Oba wejscia wyposazone sa w podjazdy dla wózków. Wejscie glówne A - pochylnia wykonana jest z kostki betonowej o grubosci 6cm, róznica poziomów wynosi ok.10cm, zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi.
Wejscie B od parkingu - pochylnia wykonana jest z kostki brukowej o grubosci 6cm, róznica poziomów ok. 15cm, zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepelnosprawnych.
Portiernia znajduje sie po prawej stronie od wejscia glównego A.
Kancelaria szkoly znajduje sie na parterze, w korytarzu po prawej stronie za portiernia, 2 drzwi z prawej strony korytarza.
Dla osób na wózkach dostepny jest parter i pomieszczenia na poziomie I. W holu budynku zamontowana jest wewnetrzna platforma przyschodowa dla osób niepelnosprawnych, poruszajacych sie na wózkach inwalidzkich z poziomu parteru na poziom I. Do czesci korytarza prowadza schody, które mozna pokonac za pomoca platformy przyschodowej.
W budynku nie ma windy. Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepelnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczen mozna wejsc z psem asystujacym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma petli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczen w alfabecie Braille`a ani oznaczen kontrastowych lub w druku powiekszonym dla osób niewidomych i slabowidzacych. W placówce nie mozna skorzystac z tlumacza polskiego jezyka migowego (PJM) online.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Na stronie internetowej mozna korzystac ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Szkola zapewnia na tej stronie internetowej informacje o zakresie swojej dzialalnosci (glównych zadaniach podmiotu) w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo.

Informacje o dodatkowych oswiadczeniach

Przy ocenie dostepnosci strony internetowej wykorzystano m.in. narzedzie: Test – European Internet Inclusion Initiative dostepne pod adresem: http://checkers.eiii.eu . Wynika z niego, ze strona internetowa Zespolu Szkól Handlowo-Ekonomicznych im. Mikolaja Kopernika spelnia wymagania w 99%.

Inne uzyteczne informacje o zapewnianiu dostepnosci

Aby skutecznie komunikowac sie ze szkola osoby nieslyszace lub slaboslyszace moga:
-napisac pismo/zlozyc wniosek na adres: Zespól Szkól Handlowo-Ekonomicznych im. Mikolaja Kopernika w Bialymstoku ul. gen. Józefa Bema 105, 15-370 Bialystok,
-wyslac e-mail na adres: zshe_bial@interia.pl,
-skontaktowac sie telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 857422230,
-skontaktowac sie osobiscie, zglaszajac sie w sekretariacie szkoly w godzinach 8:00-15:00.